Pöytäkirja: Yleiskokous 2.7.2017 Turku

Aika: 2.7.2017 kello 14
Paikka: Koulukadun ABC, Koulukatu 29 20100 Turku

Paikalla: Kasperi Karppinen, Marjut Kaakinen (puhelimitse), Eve Immonen (puhelimitse), Pauliina Lampila (valtakirjalla)

1. Kokouksen avaus
Marjut Kaakinen avasi kokouksen kello 14.13

2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtaja Marjut Kaakinen, sihteeri Eve Immonen, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa äänenlaskijat Eve Immonen ja Kasperi Karppinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 14vrk ennen kokousta, joten kokous on laillinen

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksytään

5. Puheenjohtajan valinta loppukaudelle 2017
Valitaan yksimielisesti puheenjohtajaksi loppukaudelle 2017 Marjut Kaakinen

6. Hallituksen valinta loppukaudelle 2017
Hallitus pysyy samana kuin aiemmin, jäsenet ovat Pauliina Lampila, Eve Immonen, Jeeli Laine, Jenni Mäkitalo ja Kasperi Karppinen

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita

8. Kokouksen päätös
Marjut Kaakinen päättää kokouksen kello 14.15