Hamsterin nimeäminen

Hamsterinpoikasten nimeäminen

Kasvattajalla on oikeus nimetä poikanen siten, että jos hamsteria myöhemmin käytetään näyttelyissä tai jalostukseen, tulee näyttelyn ilmoittautumisessa sekä hamsterin jälkeläisten sukutauluissa käyttää tätä kasvattajan antamaa nimeä. Omistaja voi kutsua hamsteria toki millä nimellä tahtoo, mutta virallisissa yhteyksissä on käytettävä kasvattajan antamaa nimeä. Onkin tapana, että kuten puhdasrotuiset koiranpennutkin, myös hamsterinpoikaset nimetään kasvattajan puolesta.

Mikäli poikasen nimen eteen laitetaan kasvattajanimi tai sitä vastaava liite, tulee kyseisen kasvattajanimen olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n sekä Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymä. Siten henkilö, jolla ei ole kasvattajanimeä, ei saa nimetä hamsterinpoikasta nimin, joissa on kasvattajanimimäisiä liitteitä. Mikäli tällaista nimeä käyttää, hamsteria ei sillä nimellä hyväksytä näyttelyihin eikä rekisteriin. Tällaiset kasvattajanimimäiset liitteet tulee myös poistaa mahdollisten jälkipolvien sukutauluissa esiintyvistä nimistä. Tulee muistaa, että jotkin kasvattajanimet ovat olleet joskus virallistettuina, mutta nimen haltija on lopettanut kasvatuksen eikä sitä siksi enää ole listoissa; tällaiset liitteet pysyvät sukutauluissa sellaisinaan.

Vastaavasti hamsterin sukutauluissa esiintyvien hamstereiden nimien kasvattajanimimäiset liitteet ulkomaista alkuperää olevilla hamstereilla tulee poistaa jälkipolvien sukutauluista, mikäli kasvattajanimi ei ole alkuperämaassaan rekisteröityyn lajiyhdistykseen virallistettu. Näin tulee toimia myös, mikäli haluaa ilmoittaa ulkomaista alkuperää olevan hamsterin näyttelyyn tai rekisteröidä sen Suomen Hamsteriyhdistykseen. Mikäli alkuperämaassa ei ole lajiyhdistystä, kasvattajanimimäiset etuliitteet hyväksytään, mutta jos hamsteri tulee esim. tukun kautta maasta, jossa ei ole lajiyhdistystä, ja nimeät sen itse, sille ei edelleenkään saa laittaa kasvattajanimimäistä etuliitettä.

Kasvattajanimimäisyys on rekisteröijän, näyttelyilmoittautumisten vastaanottajan sekä SHY:n hallituksen tulkittavissa. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa sitä, että hamsterin nimen jostakin tietystä osasta on tunnistettavissa sen kasvattajan henkilöllisyys. Tällaisia ovat esimerkiksi:
– poikasten nimen edessä on jokin omistusmuotoinen liite
– poikasen nimen perässä on jokin kasvattajanimeen viittaava liite
– useamman poikueen nimissä on jokin kasvattajanimeen viittaava, tunnusomainen nimenosa.

Kasvattajanimeä voit anoa Suomen Hamsteriyhdistys ry:ltä, lisätietoja siitä osoitteesta http://www.hamsteriyhdistys.fi/kasvattajat/kasvattajanimen-anominen/

Hamsterin nimi saa olla maksimissaan 30 merkkiä pitkä, sanavälejä ei lasketa merkeiksi. Vaihtoehtoisesti hallituksen päätöksellä (09/2023) hamsterin nimi saa olla pituudeltaan 20 merkkiä + kasvattajanimi mikäli kasvattajanimi on pituudeltaan 11 merkkiä tai yli.  Näinollen myös pisimpien kasvattajanimien omistajat saavat hyödyntää hieman entistä enemmän merkkejä kuin aiemmin. Nimen pituuden rajoittamisella vältetään kohtuuttoman pitkiä nimiä sukutauluissa, sillä jotkin hamsterit saavuttavat nimeensä myös huiman tittelirimpsun.

Hamsterin nimi ei saa olla hyvien tapojen vastainen, eli ei kirosanoja tai muuta selkeästi ”härskiä” – ei, vaikka nimi olisi vieraskielinen. Rekisteröidessä hamstereita onkin hyvä suomentaa vieraskieliset nimet, tarvittaessa rekisteröijä (tai näyttelyilmoittautumisten vastaanottaja) voi pyytää nimen suomentamista. Hyvien tapojen vastaisten nimien kielto koskee myös nimiä, joissa jokin sopimaton sana on muutettu osittain niin, että se on kuitenkin tunnistettavissa.

Muutoin nimeäminen on hyvinkin vapaata, eli todella hienoja nimiä saa aikaiseksi ilman kasvattajanimimäisyyksiä tai hävyttömyyksiä.

Mikäli sinua askarruttaa jokin poikasten nimeämisessä, ota yhteys Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallitukseen.