Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 2.4.2015

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Hamsteriyhdistys ry, SHY ry
Osoite:
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite): hamsteriyhdistys@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuire-Sini Koskinen
Osoite:
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite): hamsteriyhdistys@gmail.com

3 Rekisterin nimi

jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu yhdistyksen jäsenasioiden hoitamista varten (mm. jäsenlehden
lähetys ja jäsenyyden toteaminen jäsenalennuksien myöntämiseksi).

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, liittymisajankohta, syntymävuosi

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä yhdistykseen liittymisen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineistoa säilytetään lukitussa huoneistossa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Aineistoa sekä sen varmuuskopiota säilytetään lukitussa huoneistossa salasanalla suojatussa tietokoneessa.