Tuomarien päivärahat

Tuomareiden päivärahat 
Osapäiväraha 1–30 arvosteltua eläintä – 18,00 euroa
Osapäiväraha 31–49 arvosteltua eläintä – 30,00 euroa
Kokopäiväraha ≥ 50 arvosteltua eläintä – 39,00 euroa

Mikäli tuomari osallistuu Best In Show -luokkien arvosteluun, maksetaan tuomaripalkkiot automaattisesti kokopäivärahana (arvosteltujen eläinten määrästä riippumatta).

Matkakulut
Kilometrikorvaus 0,26 euroa / kilometri
Kilometrikorvaus useamman tuomarin kanssa jaetussa kyydissä 0,32 euroa kilometriä kohden auton kuljettajalle.

Julkisen liikenteen matkakulut korvataan kuitin perusteella. Matkustustapaa valittaessa edellytetään edullisimman matkustusmuodon suosimista.

Päiväraha- ja matkakuluanomuksista täytetään kuitti, jonka antaa ja vastaanottaa rahastonhoitaja.