Hybridit

Yleistietoa hybrideistä

 Julkaistu Poskipussissa 3/2012

Mikä on hybridi?

Eläinmaailmassa hybridiksi nimitetään kahden eri eläinlajin risteytystä, kuten esimerkiksi hevosesta ja aasista syntynyttä muulia tai tiikerin ja leijonan jälkeläistä liikeriä.

Lemmikkinä pidettävien hamsterilajien kesken ainoa mahdollinen risteytys on venäjänkääpiöhamsteri talvikon (lat. phodopus sungorus) ja campbellin (lat. phodopus campbelli) välinen. Nämä kaksi lajia voivat tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, joita kutsutaan hybrideiksi.

Hybridien suhteen on erityisen tärkeää ymmärtää, että campbelli ja talvikko ovat nimen omaan eri lajeja, eivät hamsterirotuja. Niillä on erilainen geeniperimä, erilaiset elintavat ja elinympäristöt luonnossa. Niinpä niiden risteyttäminen keskenään ei vastaa esimerkiksi koira-, kissa- tai marsurotujen risteyttämistä.

Miten tunnistan hybridin?

Hybridi voi olla ulkonäöltään mitä tahansa näiden kahden lajin väliltä. Niillä voi olla epämääräinen kummankaan lajin standardiin kuulumaton väri, tai ne voivat muistuttaa täysin puhdasta talvikkoa tai campbellia. Hybridi on hybridi, oli siinä sitten 50% tai 5% toista lajia.

Kokemattoman silmän voi olla hankalaa erottaa hybridin piirteitä päällisin puolin talvikolta vaikuttavasta hamsterista. Campbellin ruumiinrakenne, campbellimaisen pehmeä ja rasvoittuva turkinlaatu, erikoinen tuoksu, ruskeaan vivahtava helmiäisväri, campbellimaisen ohut sekä terävä selkäjuova talvikolla — pienet piirteet voivat kieliä epäpuhtaudesta. Myös talviturkin vaihtava campbelli on hybridi, sillä talviturkki on talvikoiden lajiominaisuus.

Yleisenä karkeana ohjenuorana voi pitää hamsterin alkuperää: eläinkaupasta hankittu tukkutaustainen talvikko/campbelli on hyvin todennäköisesti hybridi, kasvattajalta hankittu suvullinen hamsteri puhdas.

Lemmikkinä hybridi on aivan yhtä hyvä kuin puhdaskin hamsteri, mutta kasvatuksessa tulisi pyrkiä vaalimaan mahdollisimman puhtaita lajeja.

Hiukan ilmiön taustoja

Talvikot ja campbellit pyydystettiin ensimmäistä kertaa lemmikkijalostukseen laboratorioon 1970-luvun lopulla. 1980-luvun puoliväliin tullessa ne päätyivät eläinkauppoihin ensimmäisenä Euroopassa. Suomessa kääpiöhamsterit yleistyivät 1990-luvun alussa.

Ensimmäiset hybridit virallisissa hamsteripiireissä tulivat esille 2000 –luvun alkupuolella Englannissa. National Hamster Councilin eli NHC:n näyttelyihin alkoi ilmestyä talvikoita joilla oli campbelliturkki, sekä campbelleitä joilla oli talvikkoturkki. Kun hamstereista ei löytynyt mitään hylkäävää virhettä, ne päätettiin siirtää ei-standardiluokkaan ja arvostella siellä.

Nämä ensimmäiset epäilyttävät hamsterit olivat tiettävästi eläinkaupoista ostettuja yksilöitä. Kun sana hamstereista joilla on ”talvikon kaunis ulkonäkö ja campbellin laumasosiaalinen luonne” kiiri eläinliikkeisiin Euroopassa, alkoi näille uutuuksille tietysti olla kysyntää.

Suomessa hybridi-ilmiö alkoi saada näkyvyyttä 2000-luvun puolivälissä. Ne olivat jonkin aikaa melko suuri ongelma kun paljon linjoja katkaistiin hybridiepäilyjen vuoksi ja suvut kapenivat rankasti, mutta tilanne lähti vähitellen paranemaan ja tällä hetkellä talvikoiden tila on mielestäni melko hyvä.

Hybridit kansainvälisesti

Kansainvälisissä kasvattajayhteisöissä käydään kiivasta keskustelua hybrideistä.

Eri maissa ja eri kasvattajilla on hyvin vaihtelevia mielipiteitä siitä, mitkä eläimet määritellään hybrideiksi ja mitkä puhtaiksi. On yleistä esimerkiksi määritellä hamsteri kuuluvaksi siihen lajiin minkä edustajalta se enemmän näyttää, oli sukutausta mikä tahansa.

Jalostuseläimiä ulkomailta hankkiessa on syytä tutkia erittäin tarkkaan, millaiselta kasvattajalta hamsterinsa hankkii. Runsas pohjatyö ja kasvattajiin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää. Koska monissa maissa ei ole ollenkaan hamsteriyhdistystä tai muuta harrastajat yhdistävää kerhoa, kasvattajat päättävät omat toimintatapansa itse. Niinpä mistään maasta ei voi suoriltaan sanoa, ovatko sieltä kotoisin olevat eläimet puhtaita vaiko hybrideitä — riippuu aivan kasvattajasta ja hänen mielipiteistään.

Monissa maissa mandariini-värimuunnoksen väitetään melko yleisesti olevan puhtaassa talvikkokannassa syntynyt mutaatio. Toinen samanlainen kiistanaihe on merle-kuvio, joka aiheuttaa eläimeen vaaleampia laikkuja perusvärin päälle.

Terveysvaikutukset

Koska kyseessä on kaksi eri lajia, joilla on toisistaan eroava fysiikka, niiden yhdistämisellä saattaa olla negatiivisia terveysvaikutuksia. Niistä ei kuitenkaan ole vielä kovinkaan paljon tietoa olemassa. Yleisesti esitetty huolenaihe on esimerkiksi campbelleille ominaisen diabeteksen lisääntyminen.

Ensimmäisten sukupolvien talvikko-campbelliristeytyksistä syntyvät urospoikaset ovat steriilejä, mutta naaraat hedelmällisiä. Myös naarailla kuitenkin on havaittu matalampaa hedelmällisyyttä kuin puhtaissa yksilöissä [1].

[1]: Phodopus Campbelli, Patricia D. Ross 1995

Kasvatuksesta

Suomessa hybridit eivät ole sallittuja Suomen Hamsteriyhdistys ry:n näyttelyiden ulkomuotoluokissa, eikä niitä kasvateta. Lemmikkiluokkiin hybrideitä on vuodesta 2011 alkaen saanut ilmoittaa.

Käytännössä emme voi olla varmoja, ovatko nykyiset talvikkomme ja campbellimme oikeasti sataprosenttisen puhtaita. Kasvatukseen on kuitenkin aikoinaan käytetty eläinkauppataustaisia hamstereita, joiden puhtaudesta ei koskaan ole taetta, ja yksilöiden puhtauden todistamiseen tarvittaisiin dna-testi. Siinä ei kuitenkaan ole mitään järkeä, sillä yksilöiden karsiminen jalostuksesta vaikkapa suvussa olevien aukkojen vuoksi pienentää kantaa ja geenipoolia huomattavasti ja altistaa lajin liian ahtaille suvuille ja sukusiitokselle.

Talvikoita ja campbelleja kasvattaessa tulisi pyrkiä ensisijaisesti vaalimaan lajien puhtautta ja lajinomaisuutta niin luonteen kuin ulkonäönkin kannalta. Valitse kasvatuskäyttöösi luotettavilta kasvattajilta lajinomaisen näköisiä eläimiä, joiden sukutaulut ovat tiedossa. Älä käytä tukku- tai eläinkauppataustaisia eläimiä kasvatukseen.