Tuomarien koulutus

Tuomarikouluttajat

Koulutukseen haetaan sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella tuomarikouluttajien kautta. Valinnan tuomarioppilaaksi hyväksymisestä tekevät SHY:n hallitus sekä tuomarikouluttajat.

Lemmikkituomarien koulutus

Martina Munther, martina.munther@gmail.com

Ulkomuototuomarien koulutus

Jonna Tikka, jonna.tikka@gmail.com

Koulutusten kestot

 • Tuomarikoulutus on aloitettava vuoden sisällä siitä kun kokelas on hyväksytty tuomarioppilaaksi.
 • Jos koulutus ei lainkaan etene vuoteen, vanhenevat suoritukset ja koko koulutus on aloitettava alusta
 • Koulutus on suoritettava loppuun kahden vuoden kuluessa sen aloittamisesta. Lisäaikaa voidaan myöntää anomuksesta pätevää syytä vastaan. Anomus on tehtävä sähköpostitse SHY:n hallitukselle.

Koulutusten suoritukset

LEMMIKKITUOMARIKOULUTUS

Vain yksi luokka (joko kääpiöhamsterit tai syyrianhamsterit)

 • teoriakoulutus
 • lemmikkiluokan sihteeröinti 1 kerta
 • lemmikkiluokan tuomarointikuuntelu 2 kertaa
 • harjoitusarvostelut 3 kertaa, joista viimeinen on koearvostelu

Molemmat luokat (sekä kääpiöhamsterit että syyrianhamsterit)

 • teoriakoulutus 1 kerta
 • lemmikkiluokan sihteerinä toimiminen 1 kerta
 • tuomarointikuuntelu syyrianhamstereille 2 kertaa
 • tuomarointikuuntelu kääpiöhamstereille 2 kertaa
 • harjoitusarvostelut syyrianhamstereille 2 kertaa, joista jälkimmäinen on koearvostelu
 • harjoitusarvostelut kääpiöhamstereille 2 kertaa, joista jälkimmäinen on koearvostelu

Lemmikkituomarioppilaan on oltava SHY:n jäsen. Lemmikkituomarikoulutuksen teoriakoulutus järjestetään kysynnästä riippuen joko yhden päivän seminaarina tai verkkokurssina. Lisätietoja koulutuksesta saat lemmikkituomarikoulutusvastaavalta (yhteydenotot sähköpostitse).

ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS

 • tuomarointikuuntelu 2 kertaa
 • harjoitusarvostelut 4 kertaa, joista viimeinen on koearvostelu

Ulkomuototuomarioppilaan on oltava SHY:n jäsen. Koulutussuoritukset sovitaan ulkomuototuomarikoulutusvastaavan kanssa viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Raportit suorituksista tulee lähettää vastaavalle viimeistään 2 viikon kuluttua tapahtumasta. Koulutusvastaavan puoltaessa arvosteluoikeuksien myöntämistä hyväksyttyjen suoritusten jälkeen, tekee yhdistyksen hallitus päätöksen arvosteluoikeuksien myöntämisestä. Ulkomuototuomarin jäsenyys yhdistyksessä muutetaan asiantuntijajäsenyydeksi valmistumista seuraavasta jäsenkaudesta alkaen.

Poikkeusluvat

 • Poikkeuslupa tuomarikokelaan käyttämiseen näyttelyssä arvosteluun on anottava koulutusvastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen näyttelyn ajankohtaa.
 • Tuomarikokelas saa arvostella poikkeusluvalla vasta, kun kuuntelut on suoritettu ja harjoitusarvosteluista tehty lemmikkiluokassa yksi ja ulkomuotoluokassa kaksi.

Täydennyskoulutus

LEMMIKKITUOMARIT

 • Täydennyskoulutusvelvollisuus syntyy, jos FIN VLH -tuomarioikeudet menettää yhdistyksen jäsenyyden katketessa tai yhdistyksen hallituksen päättäessä oikeuksien erääntymisestä.
 • Täydennyskoulutus tehdään koearvosteluna toiselle FIN VLH -pätevälle tuomarille. Koulutusajankohta ja tuomari, jolle arvostelu halutaan tehdä, on hyväksytettävä koulutusvastaavalla vähintään kaksi viikkoa ennen koearvostelun suorittamista.
 • Täydennyskoulutuksesta on tehtävä kirjallinen raportti, joka on palautettava viimeistään kahden viikon kuluttua näyttelystä, muutoin koulutussuoritus hylätään.
 • Tuomarioikeudet ovat voimassa raportin hyväksymispäivästä eteenpäin.

ULKOMUOTOTUOMARIT

 • Ulkomuototuomarien ns. täydennyskoulutusjärjestelmä on vanhassa muodossaan 9.1.2012 alkaen lakkautettu.
 • Ulkomuototuomarioikeudet ovat elinikäiset. Arvosteluoikeudet ovat lisäksi voimassa niin kauan kuin tuomari arvostelee vähintään kerran viidessä vuodessa.
 • Jos tuomari on arvostelematta yli 5 vuotta, on hänen tehtävä 1 harjoitusarvostelu ja 1 koearvostelu SHY:n näyttelyissä lajeille, joille haluaa takaisin arvosteluoikeudet. Harjoitus-/koearvostelut anotaan SHY:n ulkomuototuomarikoulutusvastaavalta vähintään 2 viikkoa ennen näyttelyä, jossa harjoitus/koe halutaan suorittaa. Nämä harjoitus-/ja koearvostelut suoritetaan samoin kuin varsinaisesta ulkomuototuomarikoulutuksesta on säädetty.