Tiedote 2/2024

Uusi hallitus

Sääntömääräisen syyskokouksen 2023 valitsemalle hallitukselle osoitettiin epäluottamuslause jäsenten vakavasta huolesta yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta 14.1.2024.

Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 2023 valitsema puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet jättivät eronpyynnön hallituksesta 17.1.2024.

26.1.2024 järjestetty yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Ely Vanloon ja muiksi hallituksen jäseniksi Janika Kovalaisen, Jonna Tikan, Martina Muntherin ja Pia Paanasen.

Aiempien tiedotteiden mitätöinti

Yhdistyksen hallitus vahvistaa, että yhdistyksen jäsenrekisterin kautta 1.1.2024 ja 2.1.2024 lähetetyt tiedotteet otsikoilla Tiedote – Muutoksia näyttelysääntöihin ja Uuden kasvattaja- ja näyttelysäännön muokkaus eivät ole voimassa ja tiedotteissa esitettyjä sääntömuutoksia ei olla saattamassa voimaan. Pahoittelemme aiempaa yhdistyksen linjan vastaista ja harhaanjohtavaa viestintää.

Hallituksen valvonta- ja ohjausvastuu


Hallituksen valvonta- ja ohjausvastuun merkitys on yhdistystoiminnassa keskeinen. Yhdistyslain mukaan hallituksen tulee huolehtia siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Valitettavasti jäsenille ei ole yhdistyksen kokouksissa annettu selkeää ja täsmällistä kuvaa yhdistyksen tilanteesta.

Olemme tunnistaneet, että hallituksen valvonta- ja ohjausvastuuta on laiminlyöty erityisesti kirjanpidon osalta. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, että hallitus tunnistaa kirjanpidon puutteet ja ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Hallitus on sitoutunut tekemään kaikkensa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Sitoudumme toimimaan tämän prosessin aikana avoimesti ja läpinäkyvästi, ja odotamme jäsentemme tukea ja ymmärrystä tässä vaikeassa tilanteessa.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous


Suomen Hamsteriyhdistys ry järjestää maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen, jossa käsitellään hallitusten tilinpäätökset toimikausilta 2019–2023.

Kevätkokouksessa käsitellään edeltävien toimikausien hallitusten vastuuvelvollisuutta. Hallitus joutuu kantamaan täyden vastuun toiminnastaan ja päätöksistään toimikaudeksi määriteltynä ajanjaksona. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus on vastuussa mahdollisista virheistä, laiminlyönneistä tai taloudellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet.

Vastuuvapauden epääminen voi johtaa jatkotoimenpiteisiin, kuten mahdollisiin oikeustoimiin. Jos tilanteeseen liittyy rikosoikeudellisia tai vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia, hallitus tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa ja noudattaen soveltuvin osin lain vaatimaa menettelyä.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Suomen Hamsteriyhdistys ry:n jäsenet, äänioikeutettuja ovat yli 15-vuotiaat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tälle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys maksetusta jäsenmaksusta kuitilla.

Toiminnan jatkuvuus


Uusi hallitus on järjestäytynyt 31.1.2024. Toiminta painottuu ensisijaisesti hallinnolliseen ohjausvastuuseen, jotta yhdistyksen suunniteltua ja tarkoituksenmukaista toimintaa voidaan harjoittaa.

Suomen Hamsteriyhdistyksen tarkoituksena on edistää hamstereiden tuntemusta, tukea eri hamsterilajien jalostus- ja kasvatustyötä sekä toimia yhdyssiteenä hamsteriharrastajien välillä. Yhdistyksen tavoitteena on kuluvana toimikautena julkaista jäsenlehti Poskipussia verkkojulkaisuna kahdesti vuodessa, jatkaa esitteiden ja kaavakkeiden julkaisua, järjestää näyttelyitä, järjestää yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset, jatkaa rekisteröintiä, koota tarvittaessa standardikomitea koolle, järjestää kasvattaja- ja genetiikkakursseja, ylläpitää yhdistyksen sosiaalisen median tiedotuskanavia, ylläpitää sukutietokantaa, julkaista näyttelytuloksia ja kouluttaa uusia tuomareita.

Yhteydenotot


Yhteydenotot Suomen Hamsteriyhdistykselle voi osoittaa sähköpostitse hamsteriyhdistys@gmail.com. Lisäksi 2.1.2024 perustettua Facebook-ryhmää https://www.facebook.com/groups/903091681409641 voi hyödyntää vapaaseen keskusteluun.