Kutsu: Ylimääräinen yleiskokous

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen toinen ylimääräinen yleiskokous
Suomen Hamsteriyhdistys ry

Suomen Hamsteriyhdistys ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen ylimääräiseen yleiskokoukseen, jossa käsitellään yhdistyksen toimintaa ja taloutta. Kokouksen tarkoituksena on keskustella edellisten toimikausien hallitusten toiminnasta ja mahdollisista laiminlyönneistä, jotka ovat vaikuttaneet yhdistyksen talouteen ja omaisuuteen. 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Suomen Hamsteriyhdistys ry:n jäsenet, äänioikeutettuja ovat yli 15-vuotiaat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tälle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys maksetusta jäsenmaksusta kuitilla. Valtakirjojen tarkastaminen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen aloitusta.

Aika: su 26.5.2024 klo 14.00

Paikka: ABC Koulukatu, Koulukatu 29, 20100 Turku & etäkokous Zoom
etäosallistuminen rekisteröitymällä ennakkoon

Aineistot esitellään sähköisenä aineistona. 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 1. Hyväksytään työjärjestys.
 1. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle.
 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle.
 1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle.
 1. Tilintarkastusraportti vahvistamattomien tilinpäätösten osalta

  Käydään läpi kunkin vahvistamattoman tilinpäätöksen tilanne, sekä ilmenneitä virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä toimikausien kirjanpidossa ja taloudenhoidossa. 
 1. Yhdistyksen omaisuus 

  a. Esitellään hankinnat ja omaisuuden ajankohtainen tilanne mahdollisten menetysten tai vahinkojen selvittämiseksi. Selvitetään, onko yhdistyksen omaisuuden hallinnasta ja säilytyksestä vastattu asianmukaisesti.
  b. Päätetään toimenpiteistä, joilla voidaan korjata tai kompensoida mahdollisia menetyksiä.
 1. Hallituksen valvontavastuu

  a. Tarkastetaan, onko kunkin toimikauden hallitus noudattanut yhdistyksen sääntöjä ja voimassa olevia lakeja taloudenhoidossa.
  b. Otetaan kantaa siihen, onko kunkin toimikauden hallitus huolehtinut yhdistyksen varainhoidosta asianmukaisesti ja vastuullisesti.
  c. Pohditaan mahdollisia muita toimenpiteitä, mikäli havaitaan tuottamuksellisuutta tai vahingontekoa yhdistyksen hallitusten toiminnassa.
  d. Käsitellään mahdollisia korvausvelvollisuutta koskevia seikkoja ja päätetään, tarvitaanko asiassa oikeudellista käsittelyä.
 1. Toimenpiteet jatkossa 

  a. Hallituksen esitys tilanteen korjaamiseksi ja vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Määritellään, mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan yhdistyksen talouden ja omaisuuden hallinnan parantamiseksi. Sovitaan, miten tulevia hallituksia ohjeistetaan toimimaan vastuullisesti ja lainmukaisesti.
  b. Tarvittavat suunnitelmat ja aikataulut. 
 1. Muut asiat
 1. Kokouksen päätös.