Kutsu Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 24.4.2021

Kutsu Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Paikka: Microsoft Teams-kokous
Aika: 24.4.2021, kello 16.00

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.

Koronatilanteen takia kokous järjestetään etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse osoitteeseen hamsteriyhdistys@gmail.com viimeistään keskiviikkona 21.4.2021. Ilmoittautuneet saavat perjantaina 23.4.2021 sähköpostiinsa kutsun, jonka kautta voivat liittyä Teams-palaveriin. Osallistuminen ei edellytä, että sinulla on Office-tili, vaan kokoukseen pystyy osallistumaan myös internetselaimen kautta.

HUOM! Kutsu koskee vain yhdistyksen jäseniä. Jos et ole vielä saanut tätä kutsua sähköpostiisi, kannattaa tarkastaa mm. roskapostikansio.

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle. 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle.
7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle.
8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle.
9. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päätös.