Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Suomen Hamsteriyhdistys ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jossa käsitellään alla mainitut asiat. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Suomen Hamsteriyhdistys ry:n jäsenet, äänioikeutettuja ovat yli 15-vuotiaat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tälle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys maksetusta jäsenmaksusta kuitilla.

Aika: la 30.3.2024 klo 14.00
Paikka: Orakkaantie 4, 40640 Jyväskylä & etäkokous Zoom
etäosallistuminen rekisteröitymällä ennakkoon osoitteessa bitly.ws/3e8ss


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 1. Hyväksytään työjärjestys.
 1. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
 1. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
  • a. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle.
  • b. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle.
  • c. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle.
  • d. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle.
 2. Kokouksen päätös.