Pöytäkirja: Ylimääräinen yleiskokous 26.1.2024

Aika: perjantai 26.01.2024 kello 19.00
Paikka: Kaarelantie 86, 00420 Helsinki
Läsnä: Sara Sunikka-Eräpohja, Marika Viinikainen, Arja Myllylä, Jonna Tikka, Pia Paananen, Ely
Vanloo, Sanni Heinämäki, Jatta Juutilainen, Michaela David, Elena Suomela (valtakirja), Jenni
Mäkitalo (valtakirja), Niina Hämäläinen (valtakirja), Mira Vesteri (valtakirja), Eve Kähkönen
(valtakirja), Riina Partanen (valtakirja), Karoliina Ylinen-Rueb (valtakirja), Paulina Lampila (valtakirja),
Lea Kallio (valtakirja), Sarianne Väisänen (valtakirja), Nelli Kihniä (valtakirja), Jessica Gullblom
(valtakirja)

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
  − Michaela David avaa kokouksen 19.01.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden
  ääntenlaskijan valinta.
  − Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Lasse Myllylä, sihteeriksi Michaela David, pöytäkirjan
  tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Ely Vanloo ja Pia Paananen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  − Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään esityslista.
  − Esityslista hyväksytään.
 5. Hallituksen kaikkien jäsenten eroaminen.
  − Todetaan kuluvan vuoden hallituksen jäsenet Michaela David, Sanni Heinämäki, Sanna
  Stenius, Jeeli Laine, Jatta Juutilainen, Tuire-Sini Koskinen, Satu Karjalainen ja Cecilia Wargh
  eronneeksi.
 6. Puheenjohtajan eroaminen.
  − Todetaan kuluvan vuoden puheenjohtaja Jessica Gullblom eronneeksi.
 7. Uuden hallituksen kokoaminen.
  − Ehdolle puheenjohtajaksi asetetaan Ely Vanloo ja Pia Paananen. Äänestetään Ely Vanloo
  puheenjohtajaksi.
  − Hallitukseen ehdolle asetetaan Pia Paananen, Janika Kovalainen, Jonna Tikka ja Martina
  Munther. Tarkastetaan paikalla olemattomien jäsenten suostumus tehtävään. Enemmistö
  kannattaa ehdokkaita ja ehdokkaat hyväksytään hallituksen jäseniksi.
 8. Yhdistyksen purkaminen, mikäli uutta hallitusta ei saada koottua.
  − Todetaan, että uusi hallitus saatiin koottua eikä täten yhdistyksen purkaminen ole
  tarpeellista.
 9. Verottajalle ilmoitus.
  − Tuodaan jäsenten tietoon, että yhdistyksen jäsenet ovat tehneet vuosia jätättävistä
  kirjanpidoista ja tilinpäätöksistä sekä ilmoittamattomista tuomareiden matkakorvauksista
  Verottajalle, Patentti ja hallintorekisterille sekä poliisille ilmoituksen.
  − Käydään keskustelua ilmoituksen tehneiden jäsenten henkilöllisyydestä. Todetaan, ettei
  henkilöllisyyksiä paljasteta jäsenten omasta toiveesta.
  − Asiasta ei tehdä toimintasuunnitelmaa tai päätöstä.
 10. Muut esille tulevat asiat.
  − Keskustellaan Patentti ja rekisterihallinnon muutosilmoituksista koskien yhdistystä.
  − Keskustellaan yleisesti yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.
  − Keskustellaan yhdistyksen maallisesta omaisuudesta, salasanoista ja niiden luovuttamisesta
  uudelle hallitukselle.
 11. Kokouksen päättäminen.
  − Puheenjohtaja Lasse Myllylä päättää kokouksen klo 20.07.