Kutsu ylimääräiseen yleiskokoukseen 20.5.2017

Kutsu: Ylimääräinen yleiskokous
Aika: 20.5.2017, klo 12.00
Paikka: Salon VPK-talo, Asemakatu 3, 24100 Salo
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 1 ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016, vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen  toimintavuoden hallitukselle.
6. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
6.1 Vuoden 2013 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 hallitukselle.
6.2. Vuoden 2014 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 hallitukselle.
6.3. Vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle.
7. Kokouksen päätös.