Kutsu ylimääräiseen yleiskokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN
Aika: 2.7.2017 kello 14
Paikka: Koulukadun ABC, Koulukatu 29 20100 Turku
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Puheenjohtajan valinta loppukaudelle 2017
6. Hallituksen valinta loppukaudelle 2017
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päätös