Kutsu Suomen Hamsteriyhdistys ry syyskokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Paikka: Grand Gala-hamsterinäyttely, Vakkistentie 5, 37830 Viiala
Aika: 18.11.2017, klo 12.00

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 1 ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
 6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi.
 7. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen.
 8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen.
 9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen vuosi-, nuoriso- ja yhteisöjäsenille.
 10. Vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle.
 11. Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle.
 12.  Kokouksen päätös.