Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous

Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 24.3.2018 klo 12:00
Paikka: Hamsterinäyttely, Viialan Sampola, Vakkistentie 5, 37830 Viiala

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 1 ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
6. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
6.1 Vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle.
6.2 Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle.
7. Kokouksen päätös.