Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6.1.2021

Hallituksen kokous

Aika: 6.1.2021
Paikka: Messenger

Läsnä:
Saana Kankare
Tuire-Sini Koskinen
Saru Karjalainen
Sanna Stenius
Jatta Juutilainen
Tiina Jaakola-Siimes
Mira Vesteri liittyi kokoukseen 18.28
Jenni Mäkitalo poistui kokouksesta 18.59

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja klo. 18.08

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous liiton sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista muutoksitta.

4. Kokousvirkailijoiden valinta.
Puheenjohtajaksi valittiin Saana Kankare ja sihteeriksi Tuire-Sini Koskinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Stenius ja Satu Karjalainen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

6. Ilmoitusasiat ja kirjeet.
Ei ole ilmoitusasioita eikä kirjeitä.

7. Tuomariharjoittelijoiden harjoitteluajan pidentäminen
Päätettiin koronatilanteen aiheuttamista kokoontumisrajoituksista johtuen pitää
tuomariharjoittelijoiden harjoitteluaika toistaiseksi voimassa olevana, kunnes toisin
päätetään.
Hallitukselta pyydettiin kantaa tuomariharjoittelijan aloittamiseen. Päätettiin siirtää
asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen tai siihen kun koronatilanne on
rauhoittunut.

8. Kunniapalkinto vuodelle 2020
Päätettiin jakaa vuoden 2020 kunniapalkinto. Palkinnon jakamisen ajankohta
päätetään myöhemmin.

9. Kunniapalkinto vuodelle 2021
Päätettiin jakaa vuoden 2021 kunniapalkinto. Palkinnon jakamisen ajankohta
päätetään myöhemmin.
Hallituksen jäsenistä koostuva raati valitsee ehdokkaat. Myös ehdokaslistan
ulkopuolelta saa äänestää suosikkiaan.
Äänestysoikeus on Suomen Hamsteriyhdistys ry:n jäsenillä.

10. Rekisteröintien maksut
Päätettiin pitää aiemmat maksut entisellään. Kasvattajanimellisille kasvattajille otetaan
lisäksi käyttöön yhteishinta (60EUR) koko vuoden kaikille rekisteröinneille.
Selvennetään yhdistyksen sivuilla olevaa rekistöintiohjetta.

11. Muut esitettävät asiat
Keskusteltiin näyttelyiden järjestämisestä ja esitettiin mahdollisuutta järjestää
drive in -näyttely. Odotetaan valtakunnallisia ohjeistuksia harrastuksiin liittyvistä
kokoontumisrajoituksista
Suunniteltiin virtuaalinäyttelyn järjestämistä.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.16