Hallituksen kokouksen pöytäkirja 20.6.2021

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 20.6.2021

Paikka: Microsoft Teams
Läsnä:
Saana Kankare
Tiina Jaakola-Siimes
Tuire-Sini Koskinen
Satu Karjalainen
Sanna Stenius
Jatta Juutilainen
Jenni Mäkitalo

1. Kokouksen avaaminen
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n puheenjohtaja Saana Kankare avasi kokouksen klo 19.07.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saana Kankare, sihteeriksi Tuire-Sini Koskinen, pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Jaakola-Siimes ja Satu Karjalainen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kaakon kanit & jyrsijät ry:n näyttelyanomus
Hyväksyttiin ulkomuotoluokkia koskeva näyttelyanomus Kouvolan näyttelyyn 28.8.2021.

6. Päivi Lindbergin tuomarioikeudet lemmikkisyyrianhamstereille
Myönnettiin lemmikkituomarien koulutusvastaava Pauliina Lampilan sekä Shy:n puheenjohtaja Saana Kankareen esityksen pohjalta lemmikkisyyrianhamsterien tuomarioikeudet Päivi Lindbergille. Tuomarioikeudet myönnettiin yksimielisesti.

7. Kunniapalkinto 2021
Päätettiin antaa kunniapalkinnot Terttu Rousulle (Pikkumökin) ja Marja Palomäelle (Susa-Erma’s) pitkäjänteisestä, omistautuneesta sekä ansiokkaasta hamstereiden kasvatustyöstä. Palkinto sisältää diplomin sekä maksuttoman jäsenyyden yhdistyksessä loppuelämäksi.

8. Loppuvuoden näyttelyt
Pyritään pitämään näyttelyt lokakuussa (Päijät-Häme) ja Grand Gala sunnuntaina 5.12.2021 tai lauantaina 11.12.2021 (Pirkanmaa).

9. Heinäkuun näyttely
Jaettiin tehtäviä, jotka on kirjattu ylös hallituksen facebook-ryhmään. Koska korona-ajan jälkeistä näyttelyyn osallistuvien määrää on vaikea ennustaa, päätettiin ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan, jos ennakkoilmoittautumisia tulee todella vähän.

10. Muut esille tulevat asiat.
Hyväksyttiin Sanna Steniuksen lemmikkituomarikoulutuksen (syyrianhamsterit) aloitus.

Päätettiin jakaa Vuoden voittaja 2019- sekä 2020-palkinnoiksi plakaatit ja pokaaleiden sijaan ruusukkeet.

Päätettiin ottaa ruusukkeiden lisäksi myös pokaaleita palautuksena. Pokaalia vastaan annetaan alennusta 2,50 euroa tuleviin ilmoittautumismaksuihin. Naarmuuntuneiden ja muutoin viallisten pokaaleiden palautus katsotaan tapauskohtaisesti.

Päätettiin, että vuoden 2021 ensimmäinen lehti lähetetään jäsenille heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Tuire-Sini Koskinen ottaa yhteyttä aiemmin taittajan pestistä kiinnostuneeseen henkilöön. Mikäli lehdelle ei saada taittajaa, voidaan lehti lähettää PDF-tiedostona.

Keskusteltu rekisteröitävien nimien sallituista muodoista. Päätetty ottaa asian tiimoilta yhteyttä Suomen kani- ja jyrsijäliittoon.

Todetaan, että Shy on saanut hyvää palautetta rekisteröintien nopeudesta.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31.