Kirjoittaja Aihe: Tiedotus kasvattajanimen anomisesta – suuntaviivoja, ohjeita, rajoituksia  (Luettu 1862 kertaa)

Vevve

  • Vieras
Tiedotus kasvattajanimen anomisesta – suuntaviivoja, ohjeita, rajoituksia

Julkaisemme tämän tiedotteen, koska jäsenistöltä on tullut toiveita selventää kasvattajanimen anomiskäytäntöön liittyviä kysymksiä.

Hamsterien kasvattajanimianomus koostuu SKJL:n kasvattajanimianomuskaavakkeesta, jalostuseläinkaavakkeesta johon listataan jalostusikäiset eläimet sekä omin sanoin kerrotusta kirjallisesta kasvattajanimianomuksesta, jossa anojan on tarkoitus kertoa kasvatuksestaan ja kasvatuksensa päämääristä. Anomusten on noudatettava sekä SHY:n että SKJL:n kasvattajanimisääntöjä. Anomukset käsittelee ensin Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimikäsittelijä ja hyväksytyt anomukset siirtyvät eteenpäin Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton käsittelijälle.

Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimisäännöt: http://hamsteriyhdistys.fi/kasvattajat/kasvattajanimisaannot/
Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton kasvattajanimisäännöt: http://www.skjl.net/kasvattajanimet/

Kuinka pitkä ja perusteellinen anomuksen tulee olla?
Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimisääntöjen kohdassa ”Kirjallisen kasvattajanimianomuksen tulisi sisältää vähintään seuraavat asiat” määritellään asiat joista kasvattajanimianomuksessa tulee kertoa. Vapaamuotoisen kirjallisen anomuksen tarkoituksena on antaa kuva siitä, että kasvattajanimen anoja ”tietää mitä tekee”: hänellä on selvä käsitys hamsterien jalostuksen periaatteista, selkeät jalostustavoitteet sekä suunnitelmat siitä kuinka pyrkiä lähemmäs jalostustavoitteitaan.

Kasvattajanimisäännöt eivät sisällä vaatimusta kirjallisen anomuksen minimi- tai maksimipituudesta, vaan tärkeää on anomuksen sisältö. Teksti kirjoitetaan omin sanoin, eikä anomuksen kirjoittamiseen siis ole yhtä oikeaa vastausta. Hyväksyttyjen anomusten pituus on vaihdellut parista liuskasta moninkertaiseen sivumäärään.

Kasvattajanimianomuksen on oltava hakijan kokonaan itse kirjoittama, eikä anomusta saa kopioida toiselta anojalta kokonaan eikä osittain.

Saako kasvattajanimen anojaa neuvoa anomuksen kirjoittamisessa?
Kasvattajanimianomusprosessin ei ole tarkoitus olla huippusalaista tietoa, ja anomuksen laatimiseen saa antaa ja ottaa vastaan neuvoja kohtuullisissa määrin.

Kasvattajanimisääntöjen kohta ”Kriteerit hakijalle” määrittelee asiat, joiden täytyy olla kasvattajanimen anojalle selviä siinä vaiheessa, kun kasvattajanimeä lähdetään anomaan. Kasvattajanimianomuksen on tarkoitus ilmentää anojan itsensä kelpoisuutta viralliseksi kasvattajaksi, eikä tämä tarkoitus anomuksessa toteudu jos valtaosa anomuksesta on laadittu ulkopuolisten neuvojen perusteella. Jos anoja tarvitsee huomattavan paljon ulkopuolista apua laatiakseen kasvattajanimisääntöjen kriteerit täyttävän anomuksen, hän ei ole valmis saamaan kasvattajanimeä.

Jos on syytä epäillä, ettei kasvattajanimianomus ole anojan itse kirjoittama tai anoja on saanut huomattavan paljon ulkopuolista apua anomuksen laatimiseen, voidaan kasvattajanimianomus hylätä.

Saako oman anomuksensa näyttää muille?
Suomen Hamsteriyhdistys ry ja Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry eivät näytä anomuksia muille kuin anomuksen käsitteleville henkilöille, mutta anojia ei kielletä näyttämästä omaa anomustaan muille jos niin itse haluavat.

Entä jos minulla on lukihäiriö tai muita vaikeuksia kirjallisen anomuksen laatimisessa?
Kasvattajanimianomuksen käsittelijä voi ottaa huomioon lukivaikeudet, kielierot tai vastaavat anomuksen laatimista vaikeuttavat seikat, kun niistä selkeästi kerrotaan anomuksen yhteydessä. Anomuksen sisältö ja merkitys ovat tärkeämpiä asioita kuin kieliopin pilkuntarkka noudattaminen. Anomuksen on kuitenkin tässäkin tapauksessa täytettävä samat sisällölliset kriteerit kuin muidenkin anomusten.

Lisää tietoa kasvattajanimen anomisesta saa kasvattajanimikäsittelijöiltä.
http://hamsteriyhdistys.fi/kasvattajat/kasvattajanimen-anominen/