Suomen Hamsteriyhdistys ry

Hallitus => Hallitus tiedottaa => : Vevve 18.10.16 - klo:16:45

: Kutsu: ylimääräinen yleiskokous 11.12.2016
: Vevve 18.10.16 - klo:16:45
Kutsu: Suomen Hamsteriyhdistys ry:n ylimääräinen yleiskokous
Paikka: Riihimäenkatu 2 as 10, 05900 Hyvinkää
Aika: 11.12.2016 klo 15:00

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 1 ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen vuodelle 2013.
6. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen vuodelle 2014.
7. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen vuodelle 2015.
8. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päätös.