Suomen Hamsteriyhdistys ry

Hallitus => Hallitus tiedottaa => : Alkemistin 20.01.14 - klo:23:01

: Harrastajien eläinten pitoon, myyntiin tai lainaukseen liittyvät kantelut
: Alkemistin 20.01.14 - klo:23:01
SHY:n hallitus saa toisinaan yhteydenottoja jäsenistöltä koskien eläinten oloja kasvattajan/harrastajan luona, eläinten myynnistä jääneitä saatavia tai toimittamatta/palauttamatta jätettyjä eläimiä. Luonnollisesti ainoastaan nimellä varustetut, perustellut ja nimenomaan hallitukselle suunnatut tiedonannot huomioidaan.

Hallitus ottaa nyt käytännöksi pyytää SHY:n jäsenrekisteriin kuuluvilta kasvattajilta ja muilta harrastajilta vastinetta esitettyihin huolenaiheisiin ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tätä pyydetään, jos esille tuodut seikat ovat hallituksen mielestä riittävän vakavia tai niitä on tullut useammalta taholta.
Mainitut toimenpiteet voivat käsittää muun muassa ns. kaupankäyntikiellon asettamisen SHY:n foorumilla tai vakavimmillaaan eläinsuojeluilmoituksen tekemisen.