Kirjoittaja Aihe: Pöytäkirja: standardikomitean kokous 13.10.2015  (Luettu 3191 kertaa)

Vevve

  • Vieras
Pöytäkirja: Suomen Hamsteriyhdistyksen standardikomitean kokous

Paikka: Pihlajamäki, Helsinki
Aika: 13.11.2015, kello 18:00

Läsnä:
Saija Kukkohovi
Ely Vihavainen
Veera Kujansuu
Karoliina Ylinen (valtakirjalla)
Eve Immonen (valtakirjalla)

Standardikomitean kokouksen päätökset ovat ehdotuksia, joiden lopullisesta voimaantulosta päättää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 21.11.2015 Helsingissä.

1. Kokouksen avaus
Veera Kujansuu avasi kokouksen kello 18:13.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjatarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Veera Kujansuu, pöytäkirjantarkastajiksi Ely Vihavainen ja Saija Kukkohovi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen kutsu on lähetetty kaikille SHY:n ulkomuototuomareille, virallisille kasvattajille ja hallituksen jäsenille 30.10.2015, eli reilut kaksi viikkoa ennakkoon. Paikalla on kaksi hallituksen jäsentä (Veera Kujansuu sekä valtakirjalla Eve Immonen), yksi syyrianhamsterien ulkomuototuomari (Ely Vihavainen), neljä syyrianhamsterien kasvattajaa (Ely Vihavainen, Saija Kukkohovi, Veera Kujansuu, valtakirjalla Eve Immonen), kaksi talvikoiden kasvattajaa (Veera Kujansuu, valtakirjalla Karoliina Ylinen), kaksi talvikoiden ulkomuototuomaria (Saija Kukkohovi, Veera Kujansuu), kaksi roborovskien ulkomuototuomaria (Veera Kujansuu, Saija Kukkohovi), kaksi roborovskien kasvattajaa (Veera Kujansuu, Ely Vihavainen), yksi campbellien ulkomuototuomari (Saija Kukkohovi), kaksi campbellien kasvattajaa (Saija Kukkohovi, Ely Vihavainen), kaksi kiinankääpiöhamsterien ulkomuototuomaria (Saija Kukkohovi, Veera Kujansuu) ja kaksi kiinankääpiöhamsterien kasvattajaa (Veera Kujansuu, Ely Vihavainen). Todetaan kokous päätösvaltaisiksi kaikkien esityslistalla olevien hamsterilajien käsittelemiseen.

4. Hyväksytään työjärjestys
Lisätään työjärjestykseen Päivi Virtasen sähköpostitse ennen kokousta ehdottamat kohdat:
10.1. Tarkistetaan syyrianhamsterin umborouksen standardi
10.2. Syyrianhamsterien ei-standardivärien nimitykset

Lisätään työjärjestykseen Ely Vihavaisen ehdottamat kohdat:
10.3. Syyrianhamsterin vaaleanharmaiden siirtäminen ei-standardiin

Lisätään työjärjestykseen Veera Kujansuun ehdottamat kohdat:
10.4. Standardien yleisen kirjoitusasun yhtenäistäminen

Hyväksytään työjärjestys ylläolevin lisäyksin.

5. Standardikomitean asiat: syyrianhamsteri
5.1. Tarkistetaan syyrianhamsterien koestandardimuunnosten (sininen aa dd ja seepianharmaa Sgsg) tilanne

Päätetään siirtää seepianharmaa (Sgsg) yksimielisesti standardiin, sillä värin standardi on osoittautunut toimivaksi näyttelyissä ja väristä on valmistunut FIN KVA ja FIN TKVA -hamsteri. Selvennetään standardin kirjoitusasua muuttaen ilmaisu ”pehmeä luonnonvalkoinen” pelkäksi ”luonnonvalkoiseksi”.

Lainaus
Seepianharmaa
ruots. heterozygot silvergrå
eng. heterozygous silver grey
genetiikka Sgsg

Perusvärin on oltava luonnonvalkoinen. Pohjavärin on oltava tummanharmaa. Vatsan on oltava luonnonvalkoinen. Turkin on oltava tasaisesti tikattu tummanharmaalla, lähes mustalla. Poskimerkit ovat tummanharmaat, lähes mustat. Puolikuut ovat vatsavärin mukaiset.

Silmät: mustat
Korvat: tummanharmaat

Virheet:
   •   Perusväri liian ruskea tai epätasainen
   •   Vatsaväri on tumma/epätasainen/epäselvästi rajautunut tai siinä on valkoisia laikkuja

Päätetään pitää sininen (aa dd) koestandardissa, sillä koestandardin voimassaoloaikana näyttelyissä on huomattu, että sininen umboroukset (aa dd UU) ovat vastanneet edellisessä standardikomitean kokouksessa laadittua sinisen standardia paremmin kuin siniset (aadd), jotka ovat tyypillisesti keskisiniharmaita tumman siniharmaan sijasta. Päivitetään standardin kirjoitusasu paremmin sinistä väriä vastaavaksi, vaihdetaan ”voimakas tasainen siniharmaa” muotoon ”tasainen sinertävä keskiharmaa”. 

Lainaus
Sininen
ruots. blå
eng. blue
genetiikka aadd

Perusvärin on oltava tasainen sinertävä keskiharmaa. Pohjaväri on valkoinen. Valkoiset tassut sallittu.

Silmät: mustat, voivat taittaa rubiiniin
Korvat: perusväriset

Virheet
   •   Liian tumma tai liian vaalea perusväri
   •   Perusväri rusehtava tai epätasainen
   •   Valkoiset laikut vatsassa, leuassa ja rinnassa

5.2. Ehdotus hopeavalkoisen nimityksen poistamisesta ja genotyypin ee pp SgSg yhdistämisestä punasilmäiseen valkoiseen fenotyypin samanlaisuuden vuoksi
Kannatetaan yksimielisesti.

5.3. Ehdotus beigen (bbdgdg) ja siniminkin (ee pp dgdg UU) palauttamisesta standardiin ja siniminkin uudelleen nimeämisestä
Ei palauteta värejä standardiin, sillä niitä ei esiinny tällä hetkellä Suomessa. Nimetään siniminkki (ee pp dgdg UU) uudelleen harmaaminkiksi, sillä siniminkki-nimitys loogisesti kuuluisi dd-geenilliselle minkille (ee pp dd UU).

6. Standardikomitean asiat: venäjänkääpiöhamsteri talvikko
6.1. Tarkistetaan talvikoiden laji- ja värimääritelmiä
Keskustellaan talvikoiden ylityypittyneisyydestä, joka ilmenee liioitellun lyhyenä sekä leveänä päänä ja rakenteena ja voi pahimmillaan oireilla esimerkiksi liikalihavuutena, silmävaivoina ja tiinehtymisongelmina. Päätetään lisätä lajimääritelmän pisteitä vähentäviin virheisiin ”liioitellun lyhyt tai leveä rakenne”.

Tarkennetaan merkkistandardia.

Lainaus
Merkit
Selkä- ja vatsavärien raja muodostuu kolmesta tasaisesta kaaresta. Silmien välistä hännäntyveen kulkee tasainen selkäjuova, joka voi olla leveämpi lapaluiden kohdalla.

Keskustellaan normaalin standardin vatsavärin toivotusta sävystä. Internetin ja Poskipussien valokuvat 2000-luvun ajan normaaleista talvikoista osoittavat, ettei toivottua ”puhtaan valkoista vatsaturkkia” esiinny lähes koskaan, vaan vaaleimpiakin vatsavärejä luonnehtisi paremmin sana ”vaaleanharmaa”. Muutetaan yksimielisesti vatsaturkin väriksi vaaleanharmaa.

Poistetaan normaalin standardista korvien väriin viittaava "harmaat pinkinpunaisella vivahteella" ja korvataan se sanalla harmaa, koska katsotaan ettei ihon vaaleanpunaista sävyä ole tarvetta erikseen määritellä juuri korvien standardissa.

Lainaus
Normaali
ruots. agouti
engl. normal
genetiikka dominoiva

Selkäturkin perusvärin tulee olla voimakkaan ruskeanharmaa ja sen osuus yhdestä karvasta on noin 1/3. Karvan kärkien tulee olla tasaisesti ja voimakkaasti tikattu mustalla. Pohjaturkki selässä on tummanharmaa. Vatsaturkin tulee olla vaaleanharmaa haalean siniharmaalla pohjavärillä. Kaarien rajoilla tulee olla tasainen, muuta tikkausta selvästi voimakkaampi tikkaus. Selkäjuovan tulee olla musta. Jalat ovat luonnonvalkoiset. Korvien takana sallitaan pienet, tarkkaan rajatut vaaleammat alueet.

Silmät: mustat
Korvat: harmaat

Virheet
   •   Haalea perusväri.
   •   Epätasainen tai haalea tikkaus.
   •   Voimakkaasti vaaleampi väri päässä.
   •   Vaaleat kulmakarvat.

7. Standardikomitean asiat: venäjänkääpiöhamsteri campbelli
7.1. Tarkistetaan campbellien koestandardimuunnosten (hopeoitu, valkonauhainen, vn täplikäs) tilanne
Päätetään yksimielisesti siirtää hopeoitu takaisin ei-standardiin.

Keskustellaan, onko tarpeellista ylläpitää erillistä standardia valkonauhaiselle täplikkäälle. Päätetään poistaa kokonaan valkonauhaisen täplikkään koestandardi ja siirtää valkonauhainen standardiin pienin täsmennyksin. Näin ollen näyttelyissä valkonauhaisiin täplikkäisiin eläimiin sovelletaan samanaikaisesti valkonauhaisen ja täplikkään standardeja.

Lainaus
Valkonauhainen
ruots. bandad/collared
engl. banded

Katkeamaton valkoinen nauha kiertää kaulan kauttaaltaan ympäri noin 1 cm leveydeltä. Muu vartalo noudattaa perusvärin standardia.

Silmät: perusvärin mukaiset
Korvat: perusvärin mukaiset
Selvennetään täplikkään standardin kirjoitusasua.

Lainaus
Täplikäs
ruots. mottled
engl. mottled

Turkissa tulee olla mahdollisimman paljon tasaisesti jakautuneita ja tarkkaan rajautuneita valkoisia ja perusvärisiä täpliä.

Silmät: perusvärin mukaiset
Korvat: perusvärin mukaiset
7.2. Ehdotus mustasilmäisen lilan (aa bb dd) koestandardin laatimisesta
Todetaan, että mustasilmäinen lila on Suomessa melko yleinen campbellien värimuunnos, jolla on useampi kasvattaja. Laaditaan esillä olevien mustasilmäisten lilojen campbellien pohjalta koestandardi. Katsotaan, ettei ole tarvetta eritellä silmien väriä värin nimessä, joten nimetään väri yksinkertaisesti nimellä ”lila”.

Lainaus
Lila
ruots. svartögd lilac
engl. black eyed lilac
genetiikka aa bb dd

Ruskeaan taittava tasainen vaaleanharmaa hieman tummemmalla pohjavärillä. Selkäjuova voi erottua perusväristä hieman tummempana, joskaan se ei ole toivottavaa.

Silmät: mustat, voivat taittaa ruskeaan
Korvat: perusvärin mukaiset

Virheet
   •   Huomattavan suuret valkoiset alueet.
   •   Liian ruskea perusväri
   •   Liian vaalea perusväri
8. Standardikomitean asiat: venäjänkääpiöhamsteri roborovski
8.1. Tarkistetaan roborovskien koestandardimuunnosten (argente pp) tilanne
Argenten standardi on osoittautunut toimivaksi koestandardissa. Tarkennetaan standardia poistamalla ilmaisu ”antaen hopeisen vaikutelman” ja lisäten ”selkäturkki on tasaisesti tikattu siniharmaalla”. Siirretään argente standardiin.

Lainaus
Argente
eng. cinnamon
genetiikka pp

Selkäturkin perusvärin tulee olla lämmin kermanvaalea, ja sen osuus yhdestä karvasta on noin 1/3. Selkäturkki on tasaisesti tikattu siniharmaalla. Pohjaturkki on siniharmaa. Vatsaturkin ja hännän tulee olla puhtaan valkoiset. Perusvärin ja hännän väliin jää valkoinen alue. Jalat ovat luonnonvalkoiset. Korvien takana sallitaan pieni, tarkkaan rajattu vaaleampi alue.

Merkit
Raja selkä- ja vatsavärillä muodostuu loivasti kaareutuvasta, selkeästi piirtyneestä linjasta. Silmien yläpuolella tulee olla selkeästi piirtyneet, korkeintaan silmien kokoiset pienet valkoiset täplät, ns. kulmakarvat.

Silmät: punaiset, tummenevat iän myötä
Korvat: vaaleat, etureuna on siniharmaan karvan peitossa
8.2. Ehdotus roborovskien mustasilmäisen valkoisen (DsDs ss) ja punasilmäisen valkoisen (pp DsDs ss) siirtämisestä suoraan standardiin koska fenotyyppi aina puhtaanvalkoinen
Todetaan, että ehdotusta voidaan harkita sitten, kun värimuunnosten edustajat ovat rakenteeltaan sellaisia että ne voivat pärjätä standardiluokan muunvärisille osanottajille. Ei siirretä standardiin eikä laadita koestandardeja.

9. Standardikomitean asiat: kiinankääpiöhamsteri
9.1. Ehdotus kiinankääpiöhamsterien mustasilmäisen valkoisen (DswDs) siirtämisestä suoraan standardiin koska fenotyyppi aina puhtaanvalkoinen
Todetaan, että mustasilmäisten valkoisten kiinankääpiöhamsterien terveys on suomalaisten kasvattajakokemusten perusteella vaikuttanut heikolta. Ehdotusta voidaan harkita sitten, kun värimuunnoksen edustajat ovat osoittautuneet terveiksi ja ovat rakenteeltaan sellaisia että ne voivat pärjätä standardiluokan muunvärisille osanottajille. Ei siirretä standardiin eikä laadita koestandardia.

10. Muut standardikomitean esittämät asiat
10.1. Tarkistetaan syyrianhamsterin umborouksen standardi
Todetaan, että umborous-kuvion standardi on epäselvä yksivärisiin värimuunnoksiin yhdistettynä. Keskustellaan vaihtoehdoista, mutta päätetään jättää aihe tuleviin kokouksiin, joissa toivottavasti olisi esillä kuviota edustavia eläimiä ja läsnä kuvioon paremmin perehtyneitä kasvattajia ja tuomareita.

10.2. Syyrianhamsterien ei-standardivärien nimityksiä
Hyväksytään Päivi Virtasen ehdotukset syyrianhamsterien ei-standardivärien nimityksistä:

bb To-/ToTo = ruoste-keltainen
bb pp aa To-/ToTo = samppanja-keltainen
bb pp To-/ToTo = oranssi-keltainen

10.3. Syyrianhamsterin vaaleanharmaiden siirtäminen ei-standardiin
Vaaleanharmaa ja sen sukulaisvärit ovat nykytiedon valossa erittäin harvinaisia, mahdollisesti jopa Euroopasta sukupuuttoon kuolleita. Tämän vuoksi päätetään siirtää vaaleanharmaa (Lglg) sekä blondi (Lglg pp) ei-standardiin.

10.4. Standardien yleisen kirjoitusasun yhtenäistäminen
Keskustellaan standardien kirjoitusasujen sekalaisuudesta. Esimerkiksi ”virheet”, ”tyypilliset virheet” ja ”tyypillisiä virheitä” ovat turhaan toisistaan eroavia alaotsikoita eri värien ja kuvioiden standardeissa.

Kirjoitusasujen yhtenäistämiseen ei sisälly standardien sisällön ja merkityksien muutoksia.

•   Muutetaan kaikki väri- ja kuviostandardien virheotsikot muotoon ”Tyypillisiä virheitä”
•   Poistetaan lajimääritelmistä maininnat ”pisteitä vähentävistä virheistä” ja korvataan ne ”arvosanaa alentavilla virheillä”
•   Yhtenäistetään väri- ja kuviostandardien korvien ja silmien väri -merkinnät allaolevaan muotoon:
"Silmät: väri
Korvat: väri"

11. Kokouksen päätös
Veera Kujansuu päätti kokouksen kello 20.18.

Vevve

  • Vieras
Vs: Pöytäkirja: standardikomitean kokous 13.10.2015
« Vastaus #1 : 24.11.15 - klo:21:43 »
Sääntömääräinen syyskokous 21.11.2015 on hyväksynyt standardikomitean ehdotukset sellaisenaan. Standardiuudistukset tulevat voimaan 1.1.2016.